Przedsiębiorstwo eksploatuje:

3 oczyszczalnie ścieków

4 stacje uzdatniania wody

18 stacji podnoszenia ciśnienia wody

67 przepompowni ścieków

83,34 km sieci kanalizacji sanitarnej

259,52 km sieci wodociagowej