Przedsiębiorstwo eksploatuje:

3 oczyszczalnie ścieków

4 stacje uzdatniania wody

18 stacji podnoszenia ciśnienia wody

71 przepompowni ścieków

89,9 km sieci kanalizacji sanitarnej

264 km sieci wodociagowej

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2022 r.