• Budowa sieci wodociagowych.
  • Budowa przyłączy wodociągowych wraz z włączeniem do sieci wodociągowej.
  • Modernizacja, remonty, wymiana lokalnych rurociągów wodociągowych.
  • Wykonanie zleconych prac przy usunięciu awarii sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych.
  • Montaż i demontaż wodomierzy i ich plombowanie.
  • Badanie wydajności zewnętrznych hydrantów p.poż.
  • Wydawanie warunków przyłączeniowych, uzgadnianie projektów sieci wodociągowych.