UCHWAŁA NR I/15/19 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Pasłęk

Plik uchwały

 

UCHWAŁA NR VII/57/21 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i Gminy Pasłęk

Plik uchwały