Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie wariantowej koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku wraz z przepompownią główną.

Szczegóły w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert (plik w formacie PDF)

Załacznik nr 1 - formularz oferty (plik w formacie PDF)

Załacznik nr 1 - formularz oferty (plik w formacie DOC)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 3 - schemat (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 4a - schemat (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 4b - schemat (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 4c - schemat (plik w formacie PDF)

Załacznik nr 5 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (plik w formacie PDF)

Dodatkowe mapy:

001 mapa przepompownia główna

002 mapa oczyszczalnia ścieków

003 mapa oczyszczalnia ścieków

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty